ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Εξέλιξη πληρωμής χρεολυσίων και τόκων μετά το 1984 ανά κυβερνητική θητεία (επεξεργασία στοιχείων του Υπ.Οικ. από το ΕΟΑΠ)

ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2913 ο 1ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής ιδέας του Δήμου Καλαμαριάς που συνδιοργανώθηκε από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας της ΚΕΔΚΑ και το Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας πραγματοποιείται από το «Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Έναρξη Πέμπτη 26 Απριλίου 2012
Για πληροφορίες στον σύνδεσμο:
http://www.econ.auth.gr/index.php?rm=0&mn=0&lang=el&nid=424

Εμμανουηλίδης Χρήστος

Διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Lancaster, Επίκουρος Καθηγητής (εκλ.) του Τμήματος. Έχει δημοσιεύσει σε θέματα Υποδειγμάτων Διάχυσης και Προβλέψεων με κοινωνικές και οικονομικές εφαρμογές σε έγκυρα διεθνή περιοδικά όπως European Journal of Operations Research, Physica κ.ά.

τηλ: + 30 2310 996.433
fax :+ 30 2310 996.426
e-mail: cemman@econ.auth.gr

CV_Emmanouilides_English.pdf

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Emmanouilides, C. J & Davies R. B. (2007), "Modelling and Estimation of Social Interactions in New Product Diffusion", European Journal of Operational Research, Vol. 177(2), pp.1253-1274.

Emmanouilides, C. J., Tsourvakas G., Veglis Α., and Chadjithomas L. (2008), "Exploring Word-of-Mouth Communications for Movies in Greece", Bulletin of the Greek Management Academy, Vol. 5(1), pp. 24-38.

C. Emmanouilides, and P. Fousekis (2009). “Non-Linear Catching-up and Convergence in the Agricultural Productivity of the US States”.  Economics Bulletin  29(1): 182-89.

Agorastos T, Lambropoulos AF, Sotiriadis A, Mikos T, Togaridou E, and Emmanouilides CJ (2009), “Prevalence and distribution of high-risk human papillomavirus in Greece” European Journal of Cancer Prevention, 18(6): 504-509.

Agorastos, T., Sotiriadis, A., and Emmanouilides, C.J. (2010), “The Effect of Type-specific Human Papilloma Virus on Screening Performance and Cost”, International Journal of Gynecological Cancer, 20(2), pp. 276-82.

Tseloni, A., Tsoukis, C., and Emmanouilides, C. (2011), “Globalisation, Development, and Gender Inequality across the World: A Multivariate Multilevel Approach”, Quantitative and Qualitative Analysis in Social Sciences, Vol. 5(1), pp. 1-35.

Emmanouilides, C. J. and Fousekis, P. (2012), “Testing for the LOP under Non-linearity: An Application to Four Major EU Pork Markets”, Agricultural Economics, 43(6), 715-723.

Kostopoulou S., Emmanouilides, C.J. and Papadimitriou V. (2013), “Local Businesses’ Perceptions of Film Festivals Impact on Tourism”, TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, forthcoming.

Emmanouilides, C. J., Fousekis, P., Grigoriadis, V. (2013), "Price Dependence in the Olive Oil Markets of the Mediterranean” forthcoming Spanish Journal of Agricultural Reserach

Kontogianni A. and Emmanouilides C.J. (2013) "The cost of a gelatinous future and loss of critical habitats in the Mediterranean"
forthcoming ICES Journal of Marine Sciences

ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ενημερωθείτε για τα Προγράμματα και τις Συνεργασίες του Εργαστηρίου Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα..

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε.Ο.Α.Π.
Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 184
541 24, Θεσσαλονίκη