ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Εξέλιξη πληρωμής χρεολυσίων και τόκων μετά το 1984 ανά κυβερνητική θητεία (επεξεργασία στοιχείων του Υπ.Οικ. από το ΕΟΑΠ)

ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2913 ο 1ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής ιδέας του Δήμου Καλαμαριάς που συνδιοργανώθηκε από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας της ΚΕΔΚΑ και το Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας πραγματοποιείται από το «Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Έναρξη Πέμπτη 26 Απριλίου 2012
Για πληροφορίες στον σύνδεσμο:
http://www.econ.auth.gr/index.php?rm=0&mn=0&lang=el&nid=424

Πρόσφατες Δημοριεύσεις

Nikolaos Varsakelis

“Factors Affecting Patentees to Start-up New Venture: Evidence from Greece.” International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research (forthcoming),  (with I. Goniadis).

“Institutional Changes and Trend Behaviour of US and Japanese FDI Flows to EU” Transnational Corporations Journal, Vol 19, Nr. 1, 55-69, 2010 (with E. Smaragdi, K. Katrakylidis).
“US Patents Abroad: Does Gravity Matter?” Journal of Technology Transfer, DOI 10.1007/s10961-010-9156-9, 2010 (with F. Archontakis)

“R&D and Tobin’s q in Emerging Financial Market: The Case of the Athens Stock Exchange”. Managerial and Decision Economics, 31, 353-361,  2010 (with E. Parcharidis)

Capital Structure, Short Run Financial Policy and Performance in a High Uncertainty Avoidance Culture: The case of Listed Manufacturing Firms in Greece”, Journal of Applied Business Research, Volume 24, Issue 3, September 2008, Pages 45-52   (with J. Ananiadis)
“Public Procurement and Foreign Direct Investment: Cross Section Analysis for France, Germany, Italy, and United Kingdom” Atlantic Economic Journal, Volume 36, Number 2 / June, 2008, 183-193 (with D. Mardas and G. PapachristouChristos Emmanouilidis

Emmanouilides, C. J., Tsourvakas G., Veglis Α., and Chadjithomas L. (2008), "Exploring Word-of-Mouth Communications for Movies in Greece", Bulletin of the Greek Management Academy, Vol. 5(1), pp. 24-38.

C. Emmanouilides, and P. Fousekis (2009). “Non-Linear Catching-up and Convergence in the Agricultural Productivity of the US States”.  Economics Bulletin  29(1): 182-89.

Agorastos T, Lambropoulos AF, Sotiriadis A, Mikos T, Togaridou E, and Emmanouilides CJ (2009), “Prevalence and distribution of high-risk human papillomavirus in Greece” European Journal of Cancer Prevention, 18(6): 504-509.

Agorastos, T., Sotiriadis, A., and Emmanouilides, C.J. (2010), “The Effect of Type-specific Human Papilloma Virus on Screening Performance and Cost”, International Journal of Gynecological Cancer, 20(2), pp. 276-82.

Tseloni, A., Tsoukis, C., and Emmanouilides, C. (2011), “Globalisation, Development, and Gender Inequality across the World: A Multivariate Multilevel Approach”, Quantitative and Qualitative Analysis in Social Sciences, Vol. 5(1), pp. 1-35.

Emmanouilides, C. J. and Fousekis, P. (2012), “Testing for the LOP under Non-linearity: An Application to Four Major EU Pork Markets”, Agricultural Economics, 43(6), 715-723.

Kostopoulou S., Emmanouilides, C.J. and Papadimitriou V. (2013), “Local Businesses’ Perceptions of Film Festivals Impact on Tourism”, TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, forthcoming.

Emmanouilides, C. J., Fousekis, P., Grigoriadis, V. (2013), "Price Dependence in the Olive Oil Markets of the Mediterranean” forthcoming Spanish Journal of Agricultural Reserach

Kontogianni A. and Emmanouilides C.J. (2013) "The cost of a gelatinous future and loss of critical habitats in the Mediterranean"
forthcoming ICES Journal of Marine Sciences

Dimitri Mardas


Assessing an Internship Program by Listening to Students and Employers, Assessment Update, May-June, 2012, Vol. 24, pp. 6-8. (with Papadimitriou).

 “Intra-industry Trade in Agricultural Products on Intra-Ec Level: The Impact of the Common Agricultural Policy (CAP) Funds”, Agricultural Economics Review, 2012, Vol 12, pp.16-29, (με Κατρακιλίδη)

 ‘How Work Context Affects Public Employee Cognitions’ International Advances in Economic Research , 2011, Vol.16, pp. 67-74  (με Θεoφανίδη, Φιλιππίδου)

 “Stabilization and Association Agreements (SAAs), Europe Agreements(EAs) and Public Procurement”, Atlantic Economic Journal, 2010, Vol. 38, no 2, pp. 331-343.

 “Oil Price and Stock Market Linkages in a Small and Oil Dependant Economy. The Case of Greece”, Journal of Applied Business Research, 2010, Vol. 26, pp.55-64. (με Κατρακιλίδη και Λάκε)


Constantinos Papadopoulos

"A Strategic Market Game of Carry Trades and Equilibrium Profits",  (with L. Koutsougeras), The Manchester School, vol 79, 3, pp. 528-541 (2011)
"A Note on the Role of Exit Horizon in the Selection of Projects in Venture Capital Finance" (with G. Geronikolaou), International Research Journal of Finance and Economics, Issue 24, pp. 131-137 (2009)
 "Purchasing Power Parity with Strategic Markets", The B.E. Journal of Theoretical Economics: Vol. 8 : Iss. 1 (Topics), Article 16. (2008) George Papachristou

“Venture Capital and Innovation in Europe” Modern Economy, Vol.3, no 4, July 2012, pp. 454-459 (with George Geronikolaou)

"Is there an adverse effect of uncertainty on venture capital? The European evidence" Applied Economics Letters, Vol.18, no4, 383-388, 2011  (with George Geronikolaou)

"Pension Funds under Investments Constraints" (chapter 3) In: Marco Micocci,Greg N.Gregoriou and Giovanni Masala (Editors). Pension Fund Risk Management: Financial & Actuarial Modeling. Chapman and Hall London 2010 (w/ N. Milonas and Th. Roupas)

"Scale economies of Lotto once more", forthcoming, Applied Economics Letters, 2007
"Fund Management and its Effect on the Greek Social Security System", forthcoming, Journal of Pension Economics and Finance, vol.6, no 3, November 2007, pp. 1-16 (w/ N. Milonas and Th. Roupas)


Moise Sidiropoulos

“Fiscal policy, institutional quality and central bank transparency” (with M. Dai and E. Spyromitros), The Manchester School. Υπό δημοσίευση 2013.

 “Robust Monetary Policy under Model Uncertainty and Inflation Persistence” (with Li Qin and Elefterios Spyromitros), Economics Modelling, 2012.

 “Fiscal disciplining effect of Central Bank opacity: Stackelberg versus Nash equilibrium” (with Meixing Dai), Economics Bulletin, 2011, Vol. 31, Issue 4, pp. 3068-76.

 «Monetary and Fiscal policy interactions under Central Bank transparencyand public investment” (with Meixing Dai), Research in Economics, Volume 65, 2, June 2011.

 «Robust Monetary Policy under Uncertainty about Central Bank Preferences» (with Li Qin and Elefterios Spyromitros), Bulletin of Economic Research, Volume 62 Issue 2 (April 2010), p. 197-208.

 "Another Look at the Determinants of Foreign Direct Investment in MENA Countries: An Empirical Investigation" Journal of Economic Development, Volume 35, Number 2, June 2010, p. 75-95.

 Does Workers' Remittances Affect Growth: Evidence from Seven
MENA Labor Exporting Countries, (with Sufian Eltayeb Mohamed), International Research Journal of Finance and Economics, Issue 46 (2010) p. 181-194.

 «Monetary Union Enlargement, Fiscal Policy and Strategic Wage Setting» (with Blandine Zimmer), Review of International Economics, Volume 17 Issue 3, p. 631 – 649, August 2009.

 “Are the Determinants of Foreign Direct Investment in MENA Countries Specific? : Evidence from Panel Data" (with Sufian Eltayeb Mohamed), The Journal of World Economic Review, 2009, Vol. 4, No 1, p. 39-53.

 «Central bank’s conservativeness and transparency”, (with Meixing Dai), Research in Economics 62 (2008), p. 179-187.


Ioannis Kyritsis

"A study of the long-run behavior of the visitors of the Mt. Olympus: A Markov Chains Analysis Approach" (w/ A. Papastavros). Journal of Economics, Agriculture and Envoronment: MEDIT. Vol 12/3 (2001)

"A local people’s perceptions of sustainable tourism development in protected mountain areas. The case of Mount Olympus, Greece" (w/ S.Kostopoulou) The Sustainable World Vol 6 / Sustainable Planning and Development Ι. (2003)

"A tourism carrying capacity indicator for protected areas" (w/ S.Kostopoulou). International Journal of Tourism and Hospitality Research: Anatolia Vol 17/1. (2006)

"A generalized model for birth and death mathematical procedures in the visitor management: evidence from a protected area" (w/ N. Tambakis). Agricultural Economics Revue Vol 17/1 (2006)

"Population Changes in Mountainous Less Favored Areas: a Case - Study for the Pieria Region (Greece)" (w/ N. Tambakis). forthcoming The Journal of World Economics Review (2007)

ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ενημερωθείτε για τα Προγράμματα και τις Συνεργασίες του Εργαστηρίου Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα..

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε.Ο.Α.Π.
Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 184
541 24, Θεσσαλονίκη