ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Εξέλιξη πληρωμής χρεολυσίων και τόκων μετά το 1984 ανά κυβερνητική θητεία (επεξεργασία στοιχείων του Υπ.Οικ. από το ΕΟΑΠ)

ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2913 ο 1ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής ιδέας του Δήμου Καλαμαριάς που συνδιοργανώθηκε από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας της ΚΕΔΚΑ και το Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας πραγματοποιείται από το «Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Έναρξη Πέμπτη 26 Απριλίου 2012
Για πληροφορίες στον σύνδεσμο:
http://www.econ.auth.gr/index.php?rm=0&mn=0&lang=el&nid=424

Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής (Ε.Ο.Α.Π. ή L.E.A.P.) ιδρύθηκε και λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1830/9-12-2004). Το Ε.Ο.Α.Π είναι ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ίδρυμα.


Στους στόχους του Ε.Ο.Α.Π συγκαταλέγονται:

 • Η ανάπτυξη, εκλαΐκευση και προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ στο χώρο της θεωρητικής και εφαρμοσμένης ανάλυσης και πολιτικής
 • Η ποσοτική ανάλυση μέτρων οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στην Ε.Ε., την Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες της νότιας Βαλκανικής σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας,
 • Η δημιουργία παρατηρητηρίου για την σε βάθος μελέτη των συγκυριών των οικονομιών της νότιας Βαλκανικής και η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

 

Ο επιστημονικός χώρος της εφαρμοσμένης οικονομικής εμπειρικής έρευνας του Ε.Ο.Α.Π καλύπτει τους παρακάτω κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας:

 • το διεθνές εμπόριο
 • τη διασυνοριακή αγορά εργασίας
 • την αγορά κεφαλαίων
 • τις υποδομές (ενέργεια, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες),
 • τους διάφορους παραγωγικούς κλάδους, όπως η γεωργία, βιομηχανία, τουρισμός, οι υπηρεσίες (υγεία, εκπαίδευση, μεταφορές, αναψυχή),
 • θέματα περιβάλλοντος και φυσικών πόρων (νερό, έδαφος),
 • θέματα οικονομικής, τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης
 • θέματα βιομηχανικής οργάνωσης, πολιτικής και καινοτομίας

 

Οι στόχοι του Ε.Ο.Α.Π επιτυγχάνονται ενδεικτικά με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Την εκπόνηση αναπτυξιακών ερευνών, μελετών, προγραμμάτων, την ανάλυση κόστους-οφέλους και την αξιολόγηση αναπτυξιακών έργων και πολιτικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με χρηματοδότηση ιδιωτικών και δημοσίων φορέων και σε συνεργασία με Διεθνείς και Εθνικούς Οργανισμούς
 • Τη συνεργασία και εκπόνηση μελετών και ερευνών στην Ελλάδα για ιδιωτικούς φορείς (επιχειρήσεις, συνδέσμους επιχειρήσεων, επιμελητήρια, κλπ), καθώς και δημόσιους φορείς (όπως Υπουργεία, Νομαρχίες, Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών, κλπ.) και την παροχή σε αυτούς επιστημονικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων.
 • Την δημοσίευση θεωρητικών και εφαρμοσμένων οικονομικών μελετών στον επιστημονικό χώρο του εργαστηρίου και την οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων, καθώς και τη συμμετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις του εξωτερικού στον επιστημονικό χώρο του εργαστηρίου.
 • Την επικοινωνία και συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, ινστιτούτα και κέντρα του εξωτερικού στον επιστημονικό χώρο του εργαστηρίου.
 • Την έκδοση βιβλίων, μελετών, ενημερωτικών δελτίων, επιστημονικών περιοδικών και κειμένων εργασίας (Working Papers).

  

Ο Διευθυντής του ΕΟΑΠ

Νίκος Βαρσακέλης
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ενημερωθείτε για τα Προγράμματα και τις Συνεργασίες του Εργαστηρίου Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα..

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε.Ο.Α.Π.
Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 184
541 24, Θεσσαλονίκη